Το Greek Shipping Miracle, το πρώτο διαδικτυακό μο