Αύξηση επισκεπτών (21,7% ) και εσόδων (23,5%) σε μ