Αγαπητοί φίλοι γεια σας, την εικόνα που βλέπετε, τ