Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού τόπου www.museumfinder.gr. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.museumfinder.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης.

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.museumfinder.gr αποτελούν ιδιοκτησία του Museum Finder και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Το Museum Finder, δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα. Η χρήση της παρούσας ή οιασδήποτε υπηρεσίας αυτής μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουσδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.museumfinder.gr.

1. Συναίνεση Χρήστη
Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του www.museumfinder.gr. Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του www.museumfinder.gr , η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.

2. Διαδικασία εγγραφής – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Ο διαδικτυακός τόπος, www.museumfinder.gr διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα αποδοχής και διατήρησης ιδιότητας μέλους, καθώς και το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form) είναι απαραίτητη και αυτονόητη προϋπόθεση για την εγγραφή και την αποδοχή ενός μέλους.

Για τις υπηρεσίες διαδικτυακών συζητήσεων (chat), ηλεκτρονικών διασκέψεων (forum) και προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και διεθνούς δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς. Η δικτυακή κίνηση του www.museumfinder.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε.

3. Περιορισμοί Χρήσης της Υπηρεσίας
Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου.. Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) της Υπηρεσίας για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET και αντίκεινται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή συνόλου της Υπηρεσίας.

4. Aδεια
H χρήση της Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/ και υπηρεσιών του www.museumfinder.gr, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή των Όρων Χρήσεως της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου της Υπηρεσίας, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

5. Περιορισμός Ευθύνης
Η χρήση του www.museumfinder.gr γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως οποιαδήποτε εγγύηση. Η ομάδα διαχείρισης καταβάλει προσπάθειες, ώστε το www.museumfinder.gr να περιέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Δεν δεσμεύεται όμως σε καμία περίπτωση ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η ομάδα διαχείρισης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών κόμβων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο www.museumfinder.gr. Η ομάδα διαχείρισης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του www.museumfinder.gr και αφορούν άλλες εταιρίες. Επιπλέον ο χρήστης συμφωνεί ότι οι διαχειρτσές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.museumfinder.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Όλες οι πληροφορίες που αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, είναι συνεισφορά των χρηστών του και δημοσιεύονται με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη, σε ό,τι αφορά την ακρίβειά τους. Οι διαχειριστές του ιστότοπου δεν ευθύνονται για τυχόν ανακρίβειες ή ξαφνικές αλλαγές σχετικά με ακριβείς τοποθεσίες, ώρες και ημέρες λειτουργίας, αντίτιμα εισιτηρίων, προσβασιμότητα, εκθέματα, παρεχόμενες υπηρεσίες κοκ, αφού λόγω του τεράστιου όγκου των δεδομένων, της συνεχούς προσθήκης νέων πληροφοριών αλλά και των πιθανών αλλαγών εκ μέρους των διευθύνσεων των μουσείων, είναι φυσικώς αδύνατος ο έλεγχος της εγκυρότητας όλων των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η επισκόπηση του ιστότοπου είναι καθημερινή και καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια για επικαιροποίηση των αναρτώμενων δεδομένων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι, οι διαχειριστές του ιστότοπου δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν κατά πόσο το υλικό, ήτοι φωτογραφίες, βίντεο, πληροφοριακά κείμενα κοκ, που χρησιμοποιεί ένας χρήστης κατά την δημιουργία, καταχώριση και παρουσίαση ενός μουσείου, του ανήκει ή προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρησιμοποιείται χωρίς την άδειά των δικαιούχων. Οι διαχειριστές παρακαλούν θερμά τους χρήστες να απέχουν από αναρτήσεις που θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και να καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια για την σύννομη χρήση του υλικού που μεταχειρίζονται για τη δημιουργία των παρουσιάσεών τους. Σε περίπτωση κατά την οποία, διαπιστωθεί από κάποιον χρήστη του ιστότοπου, δημοσίευση υλικού που του ανήκει, χωρίς την άδειά του, παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσει αμέσως μαζί μας στο email: info@museumfinder.gr και να μας ενημερώσει σχετικά, προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση διόρθωση / διαγραφή του σχετικού υλικού.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία
To πρωτότυπο περιεχόμενο του www.museumfinder.gr ανήκει στο Museum Finder ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του www.museumfinder.gr ή εκπομπή του www.museumfinder.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ομάδας διαχείρισης.

7. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους
Το www.museumfinder.gr περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.museumfinder.gr και συνεπώς το www.museumfinder.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.museumfinder.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση. Η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo www.museumfinder.gr.

8. Αποζημίωση
Ο χρήστης δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του www.museumfinder.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως το www.museumfinder.gr, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων Χρήσης ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

10. Διαχείριση καταχωρήσεων
Εάν πρόσωπο που τυγχάνει ιδιοκτήτης, νόμιμος διαχειριστής, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, και εν γένει υπεύθυνος διεύθυνσης και λειτουργίας μουσείου, του οποίου η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στη σελίδα μας από τρίτο πρόσωπο, και επιθυμεί να αναλάβει εκείνος την διαχείριση της συγκεκριμένης καταχώρισης, παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας, μέσω της ανωτέρω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να του αποδοθεί η αποκλειστική επιμέλεια της σχετικής παρουσίασης. Ασφαλώς, σε περίπτωση κατά την οποία οι υπεύθυνοι ενός μουσείου, δεν επιθυμούν την παρουσίαση του μουσείου που εκπροσωπούν από τον ιστότοπό μας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε να διαγραφεί ανάρτηση που έγινε άνευ της συναινέσεώς τους.

11. Άρθρα, σχόλια αναγνωστών, βαθμολογίες μουσείων, αναδημοσιεύσεις άλλων ΜΜΕ
Γνώμες, σχόλια και ενυπόγραφα άρθρα αναγνωστών, συντακτών ή τυχόν αναδημοσιεύσεις άρθρων άλλων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή ιστοσελίδων καθώς και ιστολογίων, που αναρτούνται στο www.museumfinder.gr, δεν απηχούν και την γνώμη του www.museumfinder.gr και του διαχειριστή.  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ενοχλείται από σχόλια, κείμενα αναγνωστών, συντακτών καθώς και αναδημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν στο www.museumfinder.gr, μπορεί να επικοινωνεί στέλνοντας e-mail στο : info@museumfinder.gr και αμέσως θα δημοσιεύεται το κείμενο ή το σχόλιο του. Κάνουμε γνωστό σε όλους τους αναγνώστες ότι όλα τα σχόλια και τα κείμενα ή οτιδήποτε άλλο υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, ήχητικά αποσπάσματα κ.α.)  δημοσιεύεται  στο www.museumfinder.gr ελέγχεται από τον διαχειριστή. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω περιέχει περιεχόμενο το οποίο χωρίς να είναι εμφανές στον διαχειριστή, αναρτήθηκε και  προσβάλει οποιονδήποτε, μπορεί να επικοινωνεί στέλνοντας e-mail στο: info@museumfinder.gr και αμέσως θα δημοσιεύεται το κείμενο ή το σχόλιο του.