Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Γεοεντοπισμός Μουσείου
Αναζήτηση

Το Μουσείο των Διαβιβάσεων στεγαζόταν από τις 15 Μαΐου 1980 στο κτήριο Κ-19 του Στρδου ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ «Α» (ΚΕΔΒ). Μετά την μεταστάθμευση του ΚΕΔΒ, στην πόλη της Καλαμάτας και την παραχώρηση μέρους του Στρατοπέδου σε άλλες Μονάδες, μέσα στο οποίο βρίσκονταν και το Μουσείο των Διαβιβάσεων, αυτό στεγάζεται από την 12 Νοεμβρίου 2004 σε τρεις αίθουσες στο κτίριο της Δνσης Σπουδών της Σχολής Διαβιβάσεων Κ-17 (ΑΜ: 3848) στο Χαϊδάρι Αττικής και απέχει περίπου 10 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.

Το πλήθος των συσκευών που εκτίθενται, συγκλίνει στην υλοποίηση των παρακάτω πτερύγων, που βλέπει κάθε επισκέπτης του Μουσείου από τα δεξιά προς τ’αριστερά.

α. Πτέρυγα ενσυρμάτων μέσων (τηλέφωνα, τηλεφωνικοί πίνακες) που περιλαμβάνει συσκευές. Επάνω δε στα μηχανήματα υπάρχουν οι σχετικές ενδεικτικές πινακίδες.

β. Πτέρυγα Ασυρμάτων Μέσων που περιλαμβάνει ποικίλες Ασύρματες συσκευές και όργανα.

γ. Πτέρυγα Τυλετύπων και μαγνητοφώνων, που περιλαμβάνει τερματικά τηλέτυπα, ικριώματα τερματισμού, ασφαλειοτερματικά πλαίσια και μαγνητόφωνα.

δ. Πτέρυγα ξηρών στοιχείων και συσσωρευτών που περιλαμβάνει συσσωρευτές 6. 12Υ και ξηρά στοιχεία.

Διεύθυνση

Διεύθυνσή:

Νικολάου Φλουτζή, 12461, Χαϊδάρι

GPS:

38.0202194054, 23.6621823283

Τηλέφωνο:
Ιστός:
Εμφάνιση Διαδρομής

Κόστος Εισόδου & Άλλες Πληροφορίες

Σημειώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το ωράριο λειτουργίας και το κόστος εισόδου.

Αξιολογήστε το μουσείο

Μόνο εγγραμένα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν. Δημιουργία Λογαριασμού

Δείτε και αυτά τα μουσεία